MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 633939

  2021 YILI

SIRK-21-10 GUNCEL KONULARDA HATIRLATMALAR HK

2 Şubat 2021

SİRKÜLER NO: 2021/10

 

Konu: Güncel konularda hatırlatmalar hk.

 

Özet:

 1. Riskli yapıların dönüşüm projeleri çerçevesinde, maliklerince yaptırılan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.
 2. Mobil iletişim, radyo-tv, internet ve elektronik haberleşme hizmetlerinde %7,5 olarak uygulanan özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır.
 3. Sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerinin ÖTV oranları yükseltilmiştir.
 4. Elektronik belgeler 2021/Temmuz ayından itibaren Ba-Bs formlarında bildirilmeyecektir.
 1. Riskli yapıların dönüşüm projeleri çerçevesinde, maliklerince yaptırılan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (6306 sy Kanun) kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı, 30 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla %1’e düşürülmüştür.

 1. Elektronik haberleşme hizmetlerinde %7,5 olarak uygulanan özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır.

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) Diğer elektronik haberleşme hizmetlerinde,

%7,5 olarak uygulanan özel iletişim vergisi oranı, 30 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla %10’a çıkarılmıştır.

 1. Sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerinin ÖTV oranları yükseltilmiştir.

Sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerinin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları 2 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseltilmiştir.

Buna göre; GTİP cetvelinin 87.03 numarasında yer alan sadece elektrik motorlu taşıtlardan;

--- Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler                                                      %10                       (eski oran %3)

--- Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler           %25                       (eski oran %7)

--- Motor gücü 120 kW’ı geçenler                                                            %60                       (eski oran %15)

Oranında ÖTV.ne tabi olacaktır.

 

 

 

 1. Elektronik belgeler 2021/Temmuz ayından itibaren Ba-Bs formlarında bildirilmeyecektir.

25 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 523 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler uyarınca:

 • Elektronik belgeler, 2021 Temmuz döneminden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.
 • Mal-hizmet alış-satışlarına uygulanan 5.000 TL’lik haddin belirlenmesinde, elektronik ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. 5.000 TL’lık haddin aşılması durumunda sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.
 • Bildirim verme yükümlülüğü bulunmasına rağmen; tüm alış-satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba-Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretleyerek vereceklerdir. 

 

Saygılarımızla.

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)