MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 633935

  2021 YILI

SIRK-21-08 E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME DÖNEMLERİ HK DUYURU

                                                                                                                                              15.01.2021

SİRKÜLER NO: 2021/08

 

Konu: E-defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenmesi hk.

Bilindiği gibi, 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 4.3.4 bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığının 15 Ocak 2021 tarihli duyurusunda;

  • Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, 31 Ocak 2021 tarihine kadar, e-Defter uygulaması üzerinden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapabilecekleri,
  • Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesinin mümkün olmadığı,
  • Yükleme tercihinin, ilgili hesap dönemini kapsayacağı,
  • Tercihlerini 31Ocak 2021 tarihine kadar bildirmeyen mükelleflerin, 2021 yılı için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş sayılacakları,

Bildirilmektedir.

Aylık ve üç aylık yükleme dönemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, tablo incelendiğinde, aylık yükleme tercihi yerine üç aylık yükleme tercihinin seçilmesi halinde;

  • Ocak, Nisan ve Temmuz aylarının birer ay ötelenmiş olduğu,
  • Şubat, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarının değişmediği,
  • Mart, Haziran ve Eylül aylarının birer ay öne çekildiği,
  • Ekim ayının gelir vergisi mükelleflerinde iki ay, kurumlar vergisi mükelleflerinde üç ay ötelenmiş olduğu,
  • Kasım ayının ise, gelir vergisi mükelleflerinde bir ay, kurumlar vergisi mükelleflerinde iki ay ötelenmiş olduğu,

Anlaşılmaktadır.

Buna göre; firmaların, muhasebe politikalarına, iş ve evrak yoğunluğuna, geriye yönelik düzeltme ihtiyacının sıklığına göre bir tercihte bulunmalarının yararlı olacağı kanısındayız.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 

 

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)