MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 570561

  2021 YILI

SIRK-21-12 FINANSMAN GIDER KISITLAMASI ORANI HK

4 Şubat 2021

SİRKÜLER NO: 2021/12

 

Konu: Finansman gider kısıtlaması oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, 15 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddelerine eklenen hükümler uyarınca; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerin, yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının Cumhurbaşkanı’nca kararlaştırılan kısmının gider kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmış, ancak bugüne kadar Cumhurbaşkanınca bir oran belirlenmediğinden gider kısıtlaması uygulanmamış idi.

4 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran %10 olarak belirlenmiştir. Buna göre;

  • Gider kısıtlaması 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacaktır.
  • Kısıtlama, kullanılan yabancı kaynakların öz kaynakları aşan kısmına uygulanacaktır.
  • Yatırımın maliyetine eklenen finansman giderlerine kısıtlama uygulanmayacaktır.
  • Yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u gider kısıtlamasına konu edilecektir.
  • Bu uygulama; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için geçerli değildir.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)