MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 321933

  2019 YILI

SIRK-19-08 2018 yılına ait vergi indirimine ilişkin hatırlatma

                                                                                                                                             11 Mart 2019

SİRKÜLER NO: 2019/08

 

Konu: : 2018 yılına ait vergi indirimine ilişkin hatırlatma hk.

 

Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan % 5 vergi indirimi, 2018’de verilen beyannameler için sona ermek üzere olduğunu hatırlatmak isteriz.

2018 yılına ait beyannameler üzerinden hesaplanan bu indirimin;

  • Gelir vergisi mükellefleri için 25 Mart 2019,
  • Kurumlar vergisi mükellefleri için 25 Nisan 2019 tarihine kadar mahsup yoluyla kullanılması gerekmektedir.

Belirtilen tarihlere kadar mahsup talep edilmeyen indirim hakları ortadan kalkacaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgiler 2018/04 sayılı sirkülerimizle daha önce duyurulmuştu.

Vergi indiriminden yararlanma şartları 2018/04 sayılı sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmış olmakla birlikte, bu şartlardan “Her bir beyanname itibarıyla 10.- TL’ye kadar yapılan eksik ödemelerin ihlal anlamına gelmeyeceği şeklindeki hüküm, 30 Ocak 2019’dan sonra verilecek beyannameler için 250 TL’ye yükseltilmiştir.

Yani 30 Ocak 2019’dan önce verilmiş beyannamelerde 10 liraya kadar, bu tarihten sonra verilmiş/verilecek beyannamelerde ise 250 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

Öte yandan, şartların ihlali halinde yapılacak işlemlerleri de hatırlatmak gerekirse;

  1. Mükelleflerin indirim şartlarını taşımadığının sonradan tespiti halinde, indirim nedeniyle ödenmeyen vergiler cezasız olarak tarh edilir.
  2. İndirimden yararlanıldıktan sonra, ilgili yıl veya önceki son iki yıla ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının tespiti ve yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde, indirim nedeniyle ödenmeyen vergiler cezasız olarak tarh edilir.

Mükellefler, vergi indirimine ilişkin durumlarını https://ivd.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan “Sorgulamalar” sekmesi altında sorgulayabileceklerdir. Sorgulama ekranı, gelir vergisi mükellefleri için uygulamaya açılmış, kurumlar vergisi mükellefleri için de beyan dönemi başlamadan önce (1 Nisan) kullanıma açılacaktır. 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)